Location

Kagitha Village, Near Vempadu Toll Gate,
Nakkapalli Mandal, Visakhapatnam,
Andhra Pradesh-531081

Phone

+91 9390500289

Email

info@jashotels.com

Send Us a Message